google-site-verification=8kIQbVcDAC6GcrpkTfu4vPuUWVJgKMUWfNeZVN9900k Services - delonggarden

Services

สวนเดอลอง เมืองเกษตรแปรรูป @พัทลุง เที่ยวพัทลุง

เป็นสถานที่ ที่นอกจากมาช้อป ชิม เที่ยวแล้ว ยังมีบริการห้องประชุมที่มีขนาด 200 ที่นั่ง และเป็นสถานที่ดูงานเชิงเกษตรแปรรูป การสร้างแรงบันดาลใจในการธุรกิจ  และมีบริการวิทยากรด้านต่างๆ เพื่อให้การอบรมของท่านมีศักยภาพมากขึ้น

  สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ที่นี่   

Powered by MakeWebEasy.com